Ks. Marian Damazy Kuchciński (1814 - 1861)

Urodził się w Opalenicy w Prusach Zachodnich 7 września 1814 roku. Pierwsze nauki odebrał w Skąpem, gubernii płockiej, w kongressówce. W roku 1831 wstąpił do Zgromadzenia Księży Karmelitów w Ohorach i odesłany został jako kleryk do Seminarium św. Krzyża w Warszawie. Po ukończeniu studiów wyświęcony został na kapłana 7 listopada 1836 roku. W klasztorze Ohorskim sprawował obowiązki kaznodziei aż do 1841 roku. Dla ważnych przyczyn uzyskał Dimissoriales kapituły zakonnej obok chlubnego świadectwa z wykonywania gorliwego swych obowiązków i prawdziwego kapłańskiego życia. W 1841 roku otrzymuje w zarząd parafię w Strzygach - Diecezja Płocka. Obowiązki proboszczowskie wypełnia do 1848 roku. Następnie do 28 października 1851 mieszka w Brodnicy, stąd przeniósł się do Strzelna, gdzie sprawuje obowiązki wikariusza przy proboszczu Kapczyńskim. Następnie po otrzymaniu pozwolenia do habilitacji od św. Stolicy Apostolskiej Arcybiskup Gnieźnieńsko - Poznański powierza mu w zarząd parafię w Rzadkwinie z dniem 3 grudnia 1859 roku, na której w dniu 7 stycznia 1861 roku z powszechnym żalem i smutkiem tak współbraci swych duchownych jako i parafian swój żywot dokonał. Osieroconą parafię po śmierci Ks. Mariana Kuchcińskiego oddano w zarząd Ks. Kanonika i Dziekana Kapczyńskiego w Strzelnie dnia 11 stycznia 1861 roku. /Opracował A. Łaganowski na podstawie: Tygodnika Katolickiego/