Ks. Marcin Mazurkiewicz (1845 - 1931)

Zmarł w 76 roku życia, 31 stycznia 1931 r., proboszcz w Miejskiej Górce. Ks. Mazurkiewicz urodził się dnia 9 września 1845 roku w Łobżenicy. Uczęszczał do gimnazjum w Inowrocławiu, gdzie też zdał egzamin dojrzałości w 1870 roku. W latach 1871 -1873 słucha na uniwersytecie Wrocławskim filologii, po czym jest czynny jako dyrektor studium w nauczycielskim seminarium we Lwowie. Następnie obejmuje stanowisko nauczyciela domowego w polskich rodzinach magnackich i odbywa z wychowankami swymi liczne podróże po Niemczech, Włoszech i Francji, skutkiem czego zdobywa dużo doświadczenia życiowego. Mimo obcowania w najwykwintniejszych ośrodkach towarzyskich, opuszcza przepych tego świata, a idąc za głosem serca swego, wstępuje w 48 roku życia do Seminarium duchownego w Poznaniu, poddaje się rygorowi seminaryjnemu i zostaje wyświęcony w Gnieźnie 13 marca 1897 roku przez księdza Arcybiskupa Stablewskiego. Po krótkim pobycie na wikariacie w Kcynii zostaje w roku 1898 administratorem w Lewicach, komendarzem w Uzarzewie w latach 1899 - 1901, a od 1902 - 1909 r. jest proboszczem w Brzeziu w dekanacie Pleszewskim. W roku 1909 otrzymuje prezentę na beneficjum w Miejskiej Górce, gdzie wytrwał aż do śmierci. Nie łatwo było wżyć się ks. Mazurkiewiczowi w stosunki tamtejsze. A jednak jako gorliwy kapłan zdobywa sobie ogólny szacunek swych parafian. Jest miły w obejściu, niestrudzony w konfesjonale, chętnie służy każdemu radą. Wielki estetyk, wysoko ceniący cnotę niewinności, szanowany jest jako senior przez swych konfratrów, którym służy pomocą w duszpasterstwie przy każdej nadarzającej się sposobności. Ciężką niemoc i boleści znosi z anielską cierpliwością. Jak wielką czcią otaczano ks. proboszcza Mazurkiewicza był najlepszym dowodem wspaniały jego pogrzeb przy współudziale licznego grona konfratrów, bractw, cechów, stowarzyszeń, szkół oraz obywatelstwa i ludu tak z parafii jak ze sąsiedztwa.