Ks. Michał Nożyński ( - 1843

Emerytowany proboszcz w Kórniku. Zmarł 4 grudnia 1843 roku. Urodził się 1795. r. w mieście Buku, gdzie też powziął nauki elementarne. Po ukończeniu tychże przeszedł do szkoły biskupiej w Poznaniu, zostającej pod Styrem kss. missyonarzy. które podówczas na trzy podzielone były klasy, i te zupełnie ukończył. Przyjęły do seminarium duchownego w październiku 1810, zostawał w nim przez 4 lata, słuchając nauk teologicznych. Święcenie na subdiakona odebrał 18 września 1813, na diakonat 18 grudnia tegoż roku, na presbitera 24 września 1814. r., wszystkie z rąk ś.p. ówczesnego biskupa Tymoteusza Gorzeńskiego. Zostawszy kapłanem przeznaczony był na wikaryusza przy kościele w Odalanowie, gdzie mieszkał od dnia 13 października 1814 do dnia 22 maja 1815. W tymże roku przeniesiony został na wikaryat do Kórnika, gdzie wówczas był proboszczem ś.p. kanonik Kawiecki. Kiedy tenże ostani odrezygnował probostwo kórnickie, otrzymał je ś.p. Nożyński i bawił na niem aż do r. 1841. W tym roku po zrezygnowaniu posady proboszcza, otrzymał pensyą emerytalną, z której aż do śmierci się utrzymywał. Rodzony jego brat był komendarzem w Oborzyskach dekanatu kościańskiego, i w młodszym jeszcze wieku uprzedził go do wieczności.