Ks. Michał Perliński (1842 - 1930)

W czwartek, dnia 10 lipca 1930 roku rano głos dzwonów żałobnych rozniósł smutną dla parafii ostrzeszowskiej wieść o śmierci długoletniego duszpasterza Ks. Proboszcza Michała Perlińskiego, Jubilata, Radcy duchownego, Asesora I. dek. i seniora Archidiecezji Poznańskiej. Ks. Radca urodził się 31 sierpnia 1842 roku w Inowrocławiu. Po naukach gimnazjalnych, które ukończył w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, wstępuje do Seminarium Duchownego, by dnia 8 sierpnia 1869 roku przyjąć święcenia kapłańskie z rąk Jego Em. Ks. Kard. Mieczysława Ledóchowskiego. Po wyświęceniu powołuje go Władza Duchowna na stanowisko wikariusza do Wójcina, następnie pracuje przeszło lat 20 jako wikariusz i mansjonarz przy kościele Marii Magdaleny w Poznaniu. Poza pracą swoją duszpasterską oddaje się z zapałem pracy literackiej: początkowo pracuje jako redaktor, później sam wydaje "Dzwon Niedzielny". W roku 1891 wychodzi pod jego kierownictwem i jego nakładem bogato wydane pismo święte w języku polskim, następnie wydaje "Żywoty Świętych", książkę o "Lourdes" i "Historię Ostrzeszowa i jego najbliższej okolicy," dzieło oparte na bogatym źródle materiału. Pod koniec 1891 r. powierza mu Władza Duchowna odpowiedzialne i trudne stanowisko proboszcza kościoła farnego w Ostrzeszowie, już po ukończeniu walki kulturnej. Jako niestrudzony pracownik przez lat 39 spełnia gorliwie swój obowiązek duszpasterski. Poza tym zajmuje się pracą społeczną, liczne towarzystwa, powstałe na gruncie ostrzeszowskim, jego były dziełem. W czasie pobytu swego w Ostrzeszowie odnawia dwa razy kościół parafialny, miał także w planie pobudowanie nowego kościoła, ale niestety wojna długoletnia i powojenne czasy nie pozwoliły na zrealizowanie tak doniosłego dzieła. Praca jego była owocną, to też, gdy obchodził swój 50 letni jubileusz kapłaństwa - mianuje go Władza Duchowna w dowód uznania zasług - Radcą Duchownym. Sterany pracą tyloletnią zmarł po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie w 88 roku życia. Uroczystości pogrzebowe uświetnił swoją obecnością J. E . Ks. Biskup Dymek, długoletni wikariusz zmarłego, który na czele licznego duchowieństwa i całej nieomal parafii ostrzeszowskiej odprowadził zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku.