Ks. Marian Rainert (1908 - 1937)

Niespodziewanie powołał go Bóg, dnia 8 listopada 1937 roku, wikariusza parafii Św. Michała Archanioła w Poznaniu. Ks. Marian Rainert urodził się w Ostrowie dnia 26 listopada 1908 roku. Do gimnazjum uczęszczał w Ostrowie. Studia teologiczne odbywał w seminariach w Poznaniu i w Gnieźnie. W roku 1934, 17 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz był czynny przez półtora roku w Wielkich Strzelcach. W roku 1936, 1 stycznia objął wikariat przy kościele św. Michała Archanioła w Poznaniu. Ks. Mariana Rainerta cechowało pogodne usposobienie, toteż parafianie chętnie się do niego zbliżali. Pracował gorliwie w stowarzyszeniach dziecięcych i młodzieży męskiej. Przygotowywał właśnie akademię, reżyserując przedstawienie. Po próbie zmarł na udar serca. Umarł więc na posterunku swej pracy, jak żołnierz. Odszedł tak niespodziewanie w pełni sił i pełni zapału swego młodego życia kapłańskiego, które pojmował bardzo poważnie. Bujna jego natura i żywy umysł nie pozwoliły mu spocząć, lecz pchały go do coraz większej inicjatywy w dziedzinie społecznej. Pociągał parafian sumiennie przygotowanymi kazaniami, które umiał wypowiadać zawsze bardzo silnie i z przekonaniem. Eksportacja zwłok do kościoła odbyła się w czwartek 11 listopada o godz. 10. Po nabożeństwie odprowadzono ulicami miasta zwłoki do szosy Kórnickiej, skąd przewieziono je do Ostrowa. Tam nazajutrz odbył się pogrzeb. Smutne te obrzędy zgromadziły licznych wiernych i Księży, którzy dali dowód przywiązania do niego i wdzięczności.