Ks. Maksymilian Reyssowski (1870 - 1929)

Urodził się w 1870 roku w Bronisławiu pod Strzelnem. Do gimnazjum uczęszczał w Nakle i Gnieźnie, a studia teologiczne odbywał w Monasterze. Święcenie kapłańskie otrzymał w roku 1892, po czym odebrał wokację na wikariusza do Odolanowa, a następnie na mansjonarza do Środy. W roku 1895 otrzymał probostwo w Piaskach pod Kruszwicą. Tu jest gorliwym duszpasterzem i zaskarbia sobie szacunek i poważanie wszystkich. Dziesięć lat później zostaje mianowany proboszczem w Kruszwicy, czcigodnej Kolegiaty Kruszwickiej. Ks. Prałat kładzie tu duże zasługi - odnawia wnętrze prastarej Kolegiaty Kruszwickiej, rozszerza cmentarz, buduje nową wikariatkę, i otacza ją pięknym ogrodem. Choroba jednakże uniemożliwia mu dalszą działalność duszpasterską i dlatego bierze emeryturę w roku 1920. Do roku 1924 przebywa w Domie Emerytów w Obrze a potem w Gnieźnie. Gdy zaś sądził, iż na tyle odzyskał siły by móc objąć zarząd mniejszą parafię, śmierć nieubłagana niespodzianie przecięła pasmo życia jego dnia 23 kwietnia 1929. /Opracował A. Łaganowski na podstawie: Kościelnego Dziennika z roku 1929/