Ks. Maciej Świtalski (1817 - 1866)

Ks. Maciej Świtalski zmarł 7 kwietnia 1866 r. w Wielichowie. Ks. Świtalski urodził się r. 1817 z ubogich rodziców w Kaliskach pod Żninem. W 17 roku życia wstąpił do seminarium nauczycielskiego w Trzemesznie, po czym przeszedł do seminarium duchownego w Poznaniu i w r. 1849 wyświęcony na kapłana, otrzymał wikariat w Wielichowie, gdzie po śmierci ks. Klawittra został proboszczem. Za jego staraniem odnowiono pięknie tamtejszy kościół farny i wzniesiono wygodny i obszerny dom szkolny. Miłując młode pokolenie, troszczył się niemało o jego wychowanie i wielu młodym chłopcom udzielał nauki bezpłatnie. Był kochany i czczony przez swych parafian. Zgasł po ciężkiej chorobie z przykładną pobożnością dnia 7 kwietnia 1866 r., a 10.04.1866 został pochowany przy nader licznym udziale duchowieństwa i ludu.