Ks. Oskar Paulin Krupski (1873 - 1935)

Zasnął w Bogu w piątek, 21 czerwca 1935 roku. Zacny i uczony kapłan, proboszcz gąsawski. Urodził się w Łęgowie pod Wągrowcem w roku 1873 z ojca Walentego, nauczyciela szkoły powszechnej i matki Agnieszki. Uczęszczał do gimnazjum w Wągrowcu. Po chlubnym ukończeniu gimnazjum udaje się z początku na studia medycyny, lecz idąc za wyraźnym powołaniem, wstępuje w roku 1893 do Seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie z zapałem oddaje się studiom teologicznym. Po ukończeniu tychże otrzymuje święcenia kapłańskie w Gnieźnie 13 marca 1897 roku. Obowiązki kapłańskie i duszpasterskie spełnia jako wikary w Lwówku i Grodzisku a potem jako proboszcz w Gninie. Po siedmiu latach gorliwej i owocnej pracy w Gninie otrzymuje parafię w Wielkich Łękach, gdzie pozostaje przez lat 17. W roku 1927 zostaje proboszczem w Gąsawie. Jak poprzednio przez wszystkie lata kapłaństwa pracował zawsze gorliwie tak i teraz jak najsumienniej spełnia obowiązki swoje. W szczególnej opiece miał ubogich i nieszczęśliwych. Cieszył się też ogólną miłością swych parafian. Czas wolny od zajęć duszpasterskich poświęcał nauce. Rozległą była jego wiedza na polu teologicznym i filozoficznym. Z zamiłowaniem oddawał się także naukom lekarskim. W 1933 roku zapadł poważnie na chorobę serca. Choroba stawała się coraz groźniejszą. Połączone z chorobą cierpienia ks. Oskar znosił z zaparciem się i zupełnym poddaniem się woli Bożej. Dnia 21 czerwca 1935 roku oddał Bogu ducha. W pogrzebie wziął udział J. E . Ks. Biskup Laubitz w otoczeniu licznego duchowieństwa, rzesze zaś wielkie parafian i wiernych oddając ostatnią posługę ukochanemu swemu proboszczowi, dały dowód przywiązania do niego i miłości. /na podstawie: Kościelnego Dziennika z 1935./