Ks. Paweł Fabisz (1819 - 1881)

Ks. Paweł Władysław Fabisz, proboszcz ostrowski, dziekan koźmiński, cenzor ksiąg duchownych, egzaminator prosynodalny, kawaler orderu orła czerwonego. Zmarł w Ostrowie, opatrzony kilkakrotnie Sakramentami Św., w 62 roku pracowitego żywota. Urodzony w r. 1819, wcześnie skończył szkoły i w 23 roku życia, 1842, wyświęcony został na kapłana i mianowany mansjonarzem przy kościele Farnym w Poznaniu, gdzie z wielkim pracował powodzeniem. W roku 1851 przeniesiony na probostwo w Baranowie a później dziekanem kępińskim mianowany, rządził tamtejszym kościołem przez lat 17, aż do roku 1868, w którym to czasie Jego Emin. Kard. Prymas proboszczem poznańskim i dziekanem koźmińskim go mianował. Zmarły ks. Fabisz był kapłanem wielce dbałym o czystość domów bożych, przy których mu przypadło pasterzować - czego dowodem kościół ostrowski chociaż drewniany i stary, ale zawsze schludnie i czysto utrzymywany. Pracował też aż do ostatnich prawie lat na polu literackim i wydał kilka książek bardzo przydatnych jak wiadomości o synodach polskich, o nuncjuszach i legatach w Polsce, o Kardynałach, Arcybiskupach i Biskupach Kościoła polskiego - historię dekanatu kempińskiego, historię kościoła ostrowskiego i szkolnictwa w dekanacie koźmińskim - w ostatnim zaś czasie wykaz beneficjów i walką kulturną uszczuplonego duchowieństwa w obu naszych archidiecezjach, zawierających bardzo wiele ciekawych i pożytecznych, choć nie zawsze krytycznie zestawionych wiadomości. Podczas dwuletniego wiezienia Jego Em. Kardynała Prymasa w Ostrowie był jego spowiednikiem. Przez śmierć jego osierociała 141 parafia, licząca blisko 8000 dusz, która dzięki Bogu miała gorliwych pracowników w osobach księdza prałata księcia Radziwiłła i ks. prof. Józefa Sikorskiego.