Ks. Paweł Gerntke (1872 - 1929)

Dnia 30 - go października 1929 r. umarł w Nowem Mieście, proboszcz i dziekan Nowomiejski. Ks. Paweł Gerntke urodził się r. 1872. Do gimnazjum uczęszczał w Ostrowie, gdzie należał do uczniów celujących. Po ukończeniu nauk teologicznych w seminarium Poznańskim i Gnieźnieńskim otrzymał święcenia kapłańskie 13-go marca 1897 r., po czym pracował jako wikariusz w Kleszczewie, Książu i Bydgoszczy. W r. 1899 został proboszczem w Kolniczkach i równocześnie komendarzem w Gogolewie a w r. 1912 powołała go Władza Duchowna jako proboszcza do Nowegomiasta n. W. i na tym posterunku wytrwał ks. Gerntke aż do śmierci. W uznaniu jego gorliwej pracy duszpasterskiej mianowała go Władza Duchowna dziekanem dekanatu Nowomiejskiego. Ks. Paweł poświęcił się nie tylko pracy duszpasterskiej, ale zajmował się także pracą społeczną i literacką. Przetłumaczył np. na język niemiecki Sienkiewicza: Quo vadis. Życie jego choć nie zawiera żadnych nadzwyczajnych czynów i wypadków, jest przykładem cichego i sumiennego spełniania obowiązków. Ciężka i długa choroba wyczerpała powoli jego zdrowie i siły, lecz nie pozbawiła go pogody umysłu, którą się odznaczał przez całe życie. Liczne tłumy parafian, przyjaciół i znajomych, które przybyły zewsząd, aby zmarłemu oddać ostatnią przysługę, świadczą, że ks. Gerntke umiał sobie zjednać serce tych, którzy go bliżej poznali. Oby po tych trudach i cierpieniach dla zbawienia dusz wiernych podjętych usłyszał pocieszające słowa Zbawiciela: "Dobrzeć sługo dobry i wierny, gdyżeś był wiernym nad małem, nad wielem cię postanowię, wnijdź do wesela Pana twego."