Ks. Paweł Gregor (1858 - 1831)

Dnia 20 stycznia 1931 r. o godz. 10-ej wieczorem rozstał się z tym światem ks. Msgr. Paweł Gregor, proboszcz w Rakoniewicach. Urodzony w r. 1858 w Rakoniewicach z bogobojnej i ogólnie szanowanej rodziny mieszczańskiej, przebywał do lat 15 w domu rodzicielskim, gdzie się kształcił prywatnie, a potem uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Nie dokończył jednakowoż tamże studiów gimnazjalnych, lecz udał się do Rzymu, gdzie zdał maturę gimnazjalną, a potem studiował teologię i filozofię. W Rzymie uzyskał stopień licencjata św. kanonów i filozofii. Na kapłana został wyświęcony w r. 1883. Po powrocie do kraju powołany został na wikariat do Granowa, gdzie spędził na gorliwej pracy lat 3, po czym otrzymał prezentę na probostwo w Rakoniewicach, gdzie pasterzując przez lat 44, wychowuje prawie dwa pokolenia. Znaną była ogólnie jego gorliwość w winnicy Pańskiej, jego nieugiętość w obronie praw Kościoła, a przede wszystkim jego budująca skromność. Nic nie wymagając dla siebie, żył jakby najuboższy zakonnik, spędzając czas wolny na studiach i kontemplacji. To też Ojciec św. w uznaniu jego szczytnego pojmowania obowiązków zamianował go swym kapelanem honorowym. Za jego czasów stanął w r. 1924, dzięki wielkodusznemu patronowi kościoła, szambelanowi hr. Marcelemu Czarneckiemu w Rakoniewicach, obszerny i wspaniały kościół murowany, odznaczający się wielkim artyzmem; rozbudowania zaś swego domu w skromności swojej ks. Gregor nie pragnął. Mimo słabowitego zdrowia dożył sędziwego wieku 73 lat, zapisując w testamencie majątek swój i bibliotekę diecezji. Sterany pracą zasnął bogobojnie w Panu, a ogólny żal i szacunek towarzyszył mu do grobu.