Ks. Paweł Kunze (1876 - 1937)

Urodził się 11 marca 1876 r. w Nowej Wsi w parafii Małe Krzycko z pobożnych i pracowitych rodziców, Franciszka i Katarzyny z d. Kaschel, pracujących na roli. Uczęszczał do gimnazjum we Wschowie, egzamin dojrzałości zdał w Treptow na Pomorzu. Studia teologiczne odbył w Poznaniu i Gnieźnie, gdzie 13 grudnia 1903 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po wyświęceniu otrzymuje powołanie na wikariusza w Pile, gdzie pozostaje tylko trzy miesiące, przeniesiony stamtąd na wikariat do Kaszczora, pozostaje tamże do lipca 1908. W tym to roku zostaje zamianowany prebendarzem przy kościele poklasztornym św. Piotra i Pawła w Krotoszynie i spełnia jednocześnie urząd kapelana wojskowego i katechety przy szkole dziewcząt. Po wojnie pozostaje w Polsce i obejmuje stanowisko dyrektora szkoły niemieckiej i ex caritate kapelana lecznicy miejskiej w Krotoszynie. Przez cały czas 30-letniego swego pobytu w Krotoszynie był uczynnym dla wszystkich i gorliwym kapłanem. Cichy i skromny wiele dobrego zdziałał dla bliźnich, zawsze był usłużnym dla konfratrów. Pracował bez przerwy, bez odpoczynku. Z okazji 25-lecia kapłaństwa miasto Krotoszyn uczciło publicznie jego zasługi dla miasta i okolicy. Ciężka choroba powaliła go w ostatnich miesiącach na łoże boleści. Opatrzony św. Sakramentami zacną swą duszę z poddaniem się woli Bożej oddał Stwórcy swemu w nocy dnia 3 grudnia 1937 r. Parafia Krotoszyńska, dekanat i okolica uczciła ks. Pawła wspaniałym pogrzebem.