Ks. Roman Pade (1853 - 1894)

Urodził się w Bledzewie pod Międzyrzeczem roku 1853, abituriencki egzamin złożył w Rawiczu. Przez 3 lat słuchał filozofii w Wyreburgu, następnie teologii. W roku 1888 otrzymał święcenia kapłańskie w Gnieźnie. Przez krótki czas był wikariuszem w Wałczu, potem przez nieomal 4 lata w Poznaniu przy kościele franciszkańskim i zarazem pełnił obowiązki nauczyciela religii przy Gimnazjum Fryderyka Wilhelma. Stąd po raz drugi wyjechał na studia filozofii do Monasteru. Wracając po doktoryzacji do domu, zatrzymał się w Berlinie, aby korzystać z tamtejszych bibliotek. Tam tez zachorował, prawdopodobnie zaraził się przy słuchaniu spowiedzi w lazarecie (Krankenheim). Po 6 miesięcznych cierpieniach zasnął w Panu dnia 18 stycznia 1894 roku. Eksportacja odbyła się w niedzielę przez Leszno do Święcichowa, gdzie nazajutrz o godzinie 10.00 odbył sie pogrzeb. Przybyło księży 20. Mowę żałobną wygłosił ks. Fischbak. Korony przysłali pomiędzy innymi studenci z Wyreburga i kolegium profesorów Gimnazjum Fryderyka Wilhelma.