Ks. Stanisław Cynalewski ( - 1932)

Kapelan kaplicy Turewskiej, zmarł dnia 13 marca 1932 r. w Turwi, przeżywszy lat 65, a kapłaństwa 35, po ciężkich cierpieniach, opatrzony Sakramentami św. i po otrzymaniu błogosławieństwa Ojca św. Ks. Stanisław pochodził z powiatu wągrowieckiego, przeznaczony przez ojca na rolnika i następcę w gospodarstwie, był wpierw elewem gospodarczym. Jednakże, czując powołanie do stanu kapłańskiego, porzucił agronomię i pojechał do Turynu, prosząc o przyjęcie do zakonu księży Salezjanów. Serdeczną opieką otoczył go jako swego rodaka ks. Grobelski, ówczesny profesor Zakładu. Jednym z najpierwszych Polaków wstępujących do zakonu Salezjanów w Turynie był ks. Cynalewski. Za nim poszły całe szeregi kandydatów Polaków. Z Turynu wysłali go Księża Salezjanie na misję do Południowej Ameryki, gdzie w katedrze w Bahia Blanka odebrał święcenia kapłańskie. Jako kapłan-misjonarz pracował w Patagonji, zamieszkując w Santa Rosa de Tray. Przez szereg lat zawiadował w imieniu Księży Salezjanów domem emigracyjnym w Nowym Yorku. Później wrócił do Ameryki Południowej. Polem jego pracy misjonarskiej była Brazylia, skąd przeniósł się do Paragwaju. Słysząc o zmartwychwstałej naszej Ojczyźnie, z całej duszy pragnął ją widzieć i wrócił do Wielkopolski, z której wyszedł. Ówczesny Arcybiskup, ks. kardynał Dalbor, przyjął go do swej diecezji i przeznaczył w czasie, w którym brak było księży wikariuszy, na pomocnika ks. Lisieckiemu, ówczesnemu proboszczowi w Bninie, a późniejszemu biskupowi śląskiemu. Przez 7 lat był ks. Stanisław kapelanem i gorliwym opiekunem sierocińca w Goździchowie, a po zniesieniu tegoż przeniósł się na kapelanię do Turwi, gdzie też życia dokonał.