Ks. Stanisław Drewniakiewicz (1760 - 1843)

Urodził się we wsi Brennie na dniu 21 grudnia 1760 r. W młodości swojej oddany został do szkół jezuickich w Wschowie, gdzie zostając przez lat 12, ukończył je aż do retoryki pod exjezuitami, którzy też szkoły później utrzymywali. Na dniu 2 sierpnia 1780 r. wstąpił do nowicyatu klasztoru księży Cystersów w Przemencie, a w rok później złożył professyą zakonną. Poczem wysłany do klasztoru w Mogilnie pod Krakowem, słnchał tamże filozofIi, teologii i prawa kanonicznego przez lat sześć. Tu gdy zostawał, przyjął święcenia kapłańskie z rąk Sufragana Franciszka Potkańskiego, biskupa paterańskiego in part. a mianowicie subdyakonat na dniu 20 grudnia 1783 r. dyakonat na dniu 18 grudnia 1784 r. presbyterat na dniu 26 marca 1785 r. Powróciwszy odtąd do klasztoru w Przemencie, udzielał szkolne wiadomości nowicyuszom, tudzież wykładał filozofią i teologią i sprawował niekiedy curam animarum po sąsiedzkich parafiach. Po dziesięciu latach stałego zamieszkiwania w klasztorze; przeniósł się na plebanią w Buczu, na którą w dniu 18 stycznia 1798 r. został instytuowany. W tem miejscu sprawował curam animarum jako pleban przez lat 43, doczekawszy się drugich prymicji. Nareszcie osłabiony na siłach, kiedy już nieczuł się zdolnym do posługi duchownej, odrezygnował plebanią na dniu 16 stycznia 1841 r. i przeniósł się do miasta Wschowy, gdzie jako emeryt na dniu rzeczonym życie swoje zakończył. /GK, Nr 6/