Ks. Seweryn Krajewicz (1873 - 1936)

Dnia 9 kwietnia 1936 w Wielki Czwartek, rozstał się z tym światem, zaopatrzony Sakramentami Św., ks. Seweryn Krajewicz, administrator w Tuchorzy k. Wolsztyna, dekanatu zbąszyńskiego, licząc lat 62. Zmarły urodził się w Gnieźnie dnia 13 listopada 1873 r,, jako najstarszy syn zacnych i przykładnych rodziców Jana i Antoniny z Szrajberów Krajewiczów. Nauki gimnazjalne pobierał w Śremie oraz w Berlinie i Demminie na Pomorzu niem. Zaraz po maturze w r. 1896 odbywał studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Poznaniu, w Gnieźnie, w Bonn i Wrocławiu, po czym dnia 15 grudnia 1901 r. otrzymał w Gnieźnie święcenia kapłańskie. Po święceniach wysłała go Władza Duchowna na wikariat do Rydzyny koło Leszna, od r. 1903 pracował jako wikariusz w Boruszynie, w Łodzi pod Poznaniem, w Dusznikach, Grabowie, Bledzewie i Kopanicy od 01.10.1910. Tu zastała go wojna światowa, w roku 1919 Władza Duchowna powierzyła mu kapelanię, połączoną z duszpasterstwem w Wyszynach w dekanacie obornickim, gdzie pracował przez 4 lata. Do Tuchorzy jako administrator został ks. Seweryn Krajewicz powołany 01.09.1924. Tu przez dwanaście lat aż do swej śmierci pracował na chwałę Bożą i dla dobra Kościoła. Za jego staraniem odnowiono drewniany kościółek parafialny w dwusetną rocznicę jego powstania. W drugie Święto Wielkanocne odbył się pogrzeb, w którym wzięli udział kapłani dekanalni i liczne rzesze parafian, nawet z dawniejszych placówek jego pracy.