Ks. Sylwester Krajewski (1785 - 1844)

Proboszcz w Czempinie. Na dniu 7 stycznia r. 1844. przeniósł się do wieczności ks. Sylwester Krajewski. Urodził się tenże w dniu 30 grud. 1785. we wsi Wijewie, powiatu wschoskiego parafii breńskiej. Chodził do szkół rydzyńskich, utrzymywanych przez kss. pijarów, a później do gimnazyum w Lesznie, gdzie ukończywszy piątą klassę (według ówczesnego rachowania klas szkolnych) wstąpił do seminarium w Poznaniu w d. 7 września 1806. r. Wszystkie wyższe święcenia odebrał od ś. p. Gorzeńskiego biskupa poznańskiego, to jest: subdyakonat 1 kwietnia, dyakonat 13 sierpnia, prezbyterat 23 września 1809. r. Zostawszy kapłanem sprawował obowiązki wikaryusza w Dusznikach przez dwa lala, a w dniu 2 października 1812. r. pozyskał instytuoyą na plebanią w Iłowcu dekanatu Kościańskiego. Tu zamieszkiwał przez lat kilkanaście, przeniósł się na posadę prebendarza przy kościele podominikańskim w Poznaniu przed parę zaś latami pozyskał probostwo w miasteczku Czempiniu, gdzie zakończył swe życie. Poważany u swych parafian, uniósł z sobą do wieczności przekonanie, ze niepraeowal bez pożytku w winnicy pańskiej, a imię jego tak u parafian w Czempiniu jak i w Iłowcu, gdzie bawił najdłużej, pozostanie w błogosławieństwie. Po zapowiedzeniu w poprzedzającą niedzielę żałobnego nabożeństwa za duszę ś. p. Marcina Dunin Arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańs. odprawiło się łąkowe przy odgłosie dzwonów w dniu 18 b. m. w kościele archikatedralnym poznańskim, jako w rocznicę jego śmierci, z powodu, że dla świąt takowe prędzej miejsca mieć niemogło. Duchowieństwo arcbikatedralne wraz z niektórymi kapłanami z miasta tudzież z professorami seminarium i alumnami odśpiewało officium Defunctorum a po ich ukończeniu celebrował biskup suffragan Dąbrowski mszą ś. de requiem. Podobnie obchodziło tęż rocznicę duchowieństwo dekanatu bukowskiego obrawszy do tego dzień 16 b. m. gdzie każdy z rządców kościołów odprawił nabożeństwo żałobne w swym kościele.