Ks. Stanisław Lerski (1739 - 1829)

Starszy brat ks.Kazimierza, urodził się bowiem d. 27. września 1739. Szkoły publiczne zwiedzał w Poznaniu; gdzie usposobiwszy się naukowo, w d. 11 listop. 1781 przyjął pierwsze a dnia 19 kwiet. l783 ostatnie święcenie na kapłana. Po wyświęceniu sprawował obowiązki wikaryusza przy kościele w Grodzisku do r. 1794, a od tegoż roku aż do r. 1812 pełnił tamże obowiązki altarzysty św. Jana Chrzciciela. W tym zaś roku, pozyskawszy prezentę na plebanią w Gninie, przeniósł się tamże i bawił na niej, zarazem w ostatnich latach jako dziekan aż do śmierci, która w r. 1829 nastąpiła. Posiadał on w rzadkim stopniu, szacunek całego dekanatu, a kiedy umarł powszechnie był żałowany.