Ks. Szymon Lewandowski (1797 - 1866)

Lewandowski ks. Szymon umarł 5 lipca 1866 r. Śp. ks. Lewandowski urodził się w Szubinie w r. 1797. Ukończywszy słynną w owym czasie szkołę 00. Reformatów w Pakości, udał się na uniwersytet w Wrocławiu, gdzie po trzech latach złożył za rektoratu znakomitego profesora historii Raumera świetny egzamin. Wyświęcony na kapłana, był najprzód wikariuszem w Zdunach, następnie proboszczem w Doruchowie, wreszcie, polecony przez Arcybiskupa Wolickiego, asesorem rejencyjnym w Poznaniu dla spraw duchownych i cenzorem ksiąg duchownych. Zreorganizował przeszło 20 szkół: młodzież pragnącą nauki, gorliwie popierał, biorąc czynny udział w Towarzystwie Pomocy Naukowej. W r. 1850 przeniósł się na probostwo do Kościana, gdzie kościół odnowił i obfite w winnicy Pańskiej położył zasługi, zarówno przez lud jak przez obywateli czczony i kochany.