Ks. Stanisław Maciejewski (1869 - 1934)

Dnia 28 listopada 1934 wieczorem o godzinie 7.00 rozstał się z tym światem po krótkiej lecz ciężkiej chorobie, opatrzony Sakramentami Św., w 66-tym roku życia a 35-tym roku kapłaństwa, proboszcz Morecki w dekanacie śremskim. Ks. Stanisław Maciejewski urodził się 27 września 1869 w Kobylinie z bardzo pobożnych i szanowanych rodziców Michała i Joanny Haendschków Maciejewskich. Pobywszy kilka lat w szkole miejskiej w Kobylinie przeniósł się do gimnazjum w Krotoszynie a później do Wschowy. Roku 1895 zdawszy maturę wstąpił do Seminarium duchownego w Poznaniu, a w 3 lata później w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Gnieźnie z rąk Arcybiskupa Stablewskiego dnia 19 lutego r. 1899. Jako wikariusz pracował w Wielkich Strzelcach, Nieparcie, Goniembicach i Lubiniu. Z Lubinia przenosi się Ks. Stanisław r. 1904 na probostwo w Morce, gdzie przez lat 31 jako duszpasterz zbożnie pracował. Nieboszczyk nigdy nie był silnego zdrowia, ostatni zaś rok jego życia był długiem pasmem cierpień i boleści. Mimo to podjął się trudnej i żmudnej pracy wybudowania nowych budynków gospodarczych na probostwie; poprzednie spaliły się od pioruna w maju 1934 r. Praca ta przyspieszyła przedwczesny zgon.