Ks. Stanisław Palacz (1881 - 1929)

Urodził się w roku 1881 w Swadzimiu. Po ukończeniu nauk gimnazjalnych i złożeniu matury w Poznaniu, wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Otrzymawszy 9 lutego 1908 r. święcenia kapłańskie, poszedł z polecenia Wysokiej Władzy Duchownej na wikariat do Siedlca, następnie pracował jako wikariusz w Ceradzu, Obrzycku, Kiekrzu i Tuchorzy. W roku 1916 objął probostwo w Rogalinku, a w roku 1921 przeniósł się na probostwo do Proch. Zajął się gorliwie wyrestaurowaniem kościoła, naprawieniem budynków i odnowieniem probostwa. W ostatnich latach wciąż chorował. Umarł dnia 24 kwietnia 1929 r. o godzinie 5 rano na udar serca.