Ks. Stanisław Podkomorski (1873 - 1930)

Dnia 27 -go grudnia 1930 r. Bóg powołał do siebie ks. Stanisława Podkomorskiego, proboszcza parafii w Spławie. Ks. Podkomorski urodził się roku 1873 w Tarnówku w powiecie obornickim, gdzie ojciec jego był nauczycielem. Uczęszczał do gimnazjum św. Marii Magdaleny, które ukończył chlubnie, odznaczając się wybitną zdolnością w matematyce. Po studiach teologicznych w seminarium Poznańskim i Gnieźnieńskim mianuje go Władza Duchowna wikariuszem w Pile. Trwała harmonia pomiędzy przezacnym sędziwym proboszczem pilskim, ks. Stockiem a młodym wikariuszem oddziaływała nadzwyczaj budująco na parafian obu narodowości. Ks. Podkomorski pracował gorliwie w tej obszernej i licznej parafii dla obu narodowości bez różnicy, lecz nie pozwolił wyrządzać krzywdy maluczkim, stawał twardo w obronie polskiej nauki religii, nie ustępując z zasadniczego stanowiska nawet pod groźbą procesów politycznych, które wytoczono mu przed sądem w Pile. Po trzech latach pracy na tej trudnej placówce powołuje go Władza na wikariat przy św. Marcinie w Poznaniu, skąd w roku 1902 obejmuje parafię w Spławiu. Tutaj wychowuje całe jedno pokolenie, pasterzując przez lat 29 z wielką gorliwością, z zapałem i poświęceniem dla spraw swego kościoła i swych parafian. Dbał o budynki plebańskie, o ozdobę domu Bożego, o piękny śpiew w kościele. Pobudował dom katolicki z obszerną salą i mieszkaniem dla organisty.