Ks. Stefan Rudnicki (1878 - 1935)

Ksiądz Stefan Rudnicki, urodził się dnia 17 września 1878 roku w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie też ukończył nauki gimnazjalne w r. 1901. Potem wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu i po odbyciu studiów teologicznych przeszedł na kurs praktyczny do Seminarium Duchownego w Gnieźnie, gdzie odebrał święcenia kapłańskie w r. 1905. Był wikarym w Jarocinie przez 3 lata, w Krotoszynie przez 4 lata. Od 1 kwietnia 1914 piastował urząd proboszcza w parafii szaradowskiej, pełniąc gorliwie obowiązki dobrego pasterza. Odnowił kościół zewnątrz i wewnątrz, budynki gospodarcze wyrestaurował, cmentarz opasał murem, a w domu Bożym lubił czystość i porządek. Za to wszystko co uczynił na chwałę Pana Boga i na uświęcenie dusz nieśmiertelnych niech go Bóg dobry i miłosierny przyjmie do światłości wiekuistej.