Ks. Stefan Suchowiak (1868 - 1930)

Zmarł dnia 1 marca 1930 roku. Proboszcz Stęszewski urodził się w roku 1868 w Buku. Ukończywszy nauki w poznańskim gimnazjum św. Marii Magdaleny i idąc za głosem powołania wstąpił w roku 1889 do Seminarium Duchownego w Poznaniu, po czym kończył studia teologiczne w Seminarium w Gnieźnie. Odebrawszy święcenia kapłańskie pracował najpierw od roku 1893 jako wikariusz w Czempiniu. Następnie po krótkim pobycie w Borzęciczkach powołała go Władza Duchowna już w roku 1896 na probostwo w Rąbiniu a w roku 1900 na stanowisko proboszcza w Stęszewie. Tutaj już przed kilku laty zapadł na chorobę sercową, która też w ową sobotę, 1 marca, położyła kres jego życiu. Jak był całe życie swoje sumiennym i systematycznym, tak też jeszcze w ową sobotę zapisał do księgi cały szereg komunikatów, które miał ogłosić następnej niedzieli. Szczerze oddany Bogu i swojemu powołaniu, nad przeciętną miarę uzdolniony, inteligentny, rozumny, taktowny i życiowo zrównoważony a obok tego charakteru prawego, o sercu pełnym łagodności i dobroci, zdobył sobie szacunek i miłość parafian i wszystkich tych, którzy z nim w bliższych żyli stosunkach.