Ks. Stefan Toboła (1871 - 1928)

Urodził się 22 grudnia 1871 r. w Konarskiem, uczęszczał do gimnazjum w Śremie. Wyświęcony na kapłana 24 lutego 1898 r., uzyskał prezentę na probostwo w Golinie w roku 1900. Na terenie swej parafii pracował z całym zaparciem siebie nie tylko nad udoskonaleniem dusz sobie powierzonych, ale również nad podniesieniem kulturalnym parafian przez zakładanie towarzystw robotników, młodzieży, kobiet, przez gorliwą pracę w Kółku Rolniczym itp. Jego staraniem stanął Dom Katolicki, w którym wszystkie bractwa i towarzystwa znalazły przytułek. Dla podniesienia dobrobytu stworzył ks. Stefan Bank Samopomocy, starał się o podniesienie przemysłu domowego przez coroczne wystawy. Wszystkie te jego stowarzyszenia wykazywały zawsze nadzwyczajną żywotność, żyły i przynosiły błogie owoce. Jako prawdziwy ojciec parafii cieszył się niezwykłym szacunkiem i miłością wśród swych parafian. Nie ograniczał swej działalności na swoją parafię, ale brał udział w każdej pracy społecznej w powiecie. Między innymi należał do założycieli Rolnika w Jarocinie. Wygłaszał wykłady we wszystkich towarzystwach, które go o to prosiły. Olbrzymie zasługi miał jako organizator Czytelni Ludowych na powiat jarociński. ks. Toboła zszedł ze świata jako wybitny obywatel, który słowem i czynem wskazywał ludowi drogę do odrodzenia ojczyzny w czasie niewoli.