Ks. Symforian Tomicki (1817 - 1877)

W osobie ks. Symforiana straciło duchowieństwo Wielkopolskie jednego z wybitniejszych współbraci swoich, gorliwego o chwałę i o dobro powierzonej sobie trzody, społeczeństwo zaś nasze obywatela, co nieustraszenie nad oświatą ludu pracując, bez przerwy w kościele i w domu służył Ojczyźnie. Ks. Symon wielkie położył zasługi około piśmiennictwa ludowego; wydawał przed kilkunastu laty bardzo pożyteczne pismo p.t. "Szkółka niedzielna", z powodu którego 2 lata we więzieniu przepędzić był zniewolony. Owocem więziennej samotności były udane poezje, wydane pod tytułem "Kwiaty z więzienia". Z licznych jego prac, tak osobno wydawanych, jako też i umieszczanych po różnych czasopismach, wystarczy wymienić nadzwyczaj popularną i w wielu tysiącach egzemplarzy wydaną książkę p.t. "Mądry Wach," którą znali wszyscy niemal włościanie nasi. Przez pewien czas był zmarły redaktorem wydawanego tu w Poznaniu czasopisma 0światy. Z tej krótkiej wzmianki poznają czytelnicy, jak czynne było życie tego męża, którego śmierć tak nagle i niespodzianie wyrwała z pośród nas. Ks. Symforian urodził w roku 1817, święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1846, a proboszczem w Konojedzie został w roku 1858.