Ks. Stanisław Wiliński (1878 - 1932)

Proboszcz parafii w Gniewkowie, notariusz dekanalny. Zmarł w sobotę, 23 lipca 1932 roku w Batowicach pod Krakowem, Zmarły, szukając ulgi w przewlekłych a ciężkich swych cierpieniach, udał się w opiekę lekarzy specjalistów, lecz organizm jego, osłabiony gorliwą, a ciężką pracą duszpasterską nie wytrzymał zabiegów lekarskich. Urodził się 9 sierpnia 1878 r. w Nakle, jako syn ziemianina Władysława Wilińskiego i żony jego Teofili z d. Żakowska. Gimnazjum ukończył w Nakle, po czym studiował teologię w Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie odebrał, dnia 1 grudnia 1902 r. Władza Duchowna powołała go na wikariaty do Niepartu, Lubasza i Rogoźna. W roku 1909 objął urząd proboszcza w Owińskach, skąd się przeniósł w kwietniu 1921 r. do Gniewkowa. Ks. Stanisław gorliwie spełniał swoje obowiązki nie tylko w swojej parafii, ale służył mimo słabego zdrowia konfratrom na ambonie, wygłaszając nauki na misjach, których wierni z zapartym tchem wysłuchiwali. W pracy na polu społecznym i narodowym był niestrudzony - czy w Owińskach, czy w Gniewkowie należał do wszystkich prawie towarzystw, od których liczne dyplomy świadczyły o wdzięczności za podjęte przez niego około ich rozwoju trudy. Pogrzeb odbył się w czwartek, dnia 28 lipca 1932 w Gniewkowie.