Ks. Szczepan Frieske (1861 - 1934)

Ksiądz proboszcz Szczepan Frieske urodził się dnia 17 stycznia 1861 r. w miejscowości Krosinek, należącej do parafii Połajewo pow. Oborniki. Do gimnazjum uczęszczał od 1872 w Wałczu (Deutsch Krone) gdzie 31 - go marca 1881 zdobył świadectwo dojrzałości. Ze względu na toczącą się walkę kulturną zniewolony był studia teologiczne odbywać na uniwersytecie we Wrocławiu oraz w latach 1882 i 1883 w Wiirzburgu bawarskim. Po ich ukończeniu przeszedł kurs praktyczny teologii w seminarium w Wiirzburgu, gdzie w dniu 3 sierpnia 1884 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa dr. J . Steina, późniejszego arcybiskupa w Monachium. Po powrocie do kraju Władza Duchowna powołała go na stanowisko wikariusza do Bledzewa, potem do Piły i do Tuczna. Ks. Frieske okazywał wszędzie gorliwość swoją jako kapłan w Tucznie przyczynia się do założenia pierwszego katolickiego towarzystwa nauczycieli chrześcijańskich w archidiecezji poznańskiej. W r. 1892 zostaje administratorem parafii Pokrzywnica w powiecie Wałeckim; ale jeszcze w tym samym roku wolą Władzy Duchownej zostaje przeniesiony w okolicę Leszna, pracując w parafiach Zbarzewo i Gołanice (1893 - 1902) a wreszcie z dniem 01.01.1902 roku otrzymuje prezentę i instytucję kanoniczną na beneficjum przy kościele w Święcichowie. W parafii tej sprawuje przeszło 32 lata czynności duszpasterskie z prawdziwym poświęceniem i zupełnym oddaniem się jako gorliwy duszpasterz, dbający o dobro powierzonych mu dusz pod względem religijnym. Nie poprzestawał na osobistym głoszeniu słowa Bożego, lecz urządzał misje i rekolekcje parafialne, aby ukochane owieczki swoje utwierdzać w prawdach wiary katolickiej i zaprawiać w życiu cnotliwym. Wiedząc, że religijne wychowanie zacząć trzeba od pierwszych lat życia dziecka, założył ochronkę pod opieką SS. Elżbietanek. Będąc proboszczem starożytnej, bo od 1333 r. istniejącej świątyni, dbał o jej utrzymanie i ozdobę. Odnowił ją wewnątrz, sprawił nowe potrzebne sprzęty kościelne, a ornaty przepiękne i bogate, które w święciechowskiej zakrystii, po poprzednikach swoich zastał, z wielkim pietyzmem ochraniał i pielęgnował. Wszędzie - w parafii i w kościele, widać ślady jego bogobojnej pracy. To też sędziwy kapłan - jubilat, znany w gronie swoich i obcych, znany w gronie konfratrów ze swojej serdeczności, gościnności i uprzejmości, cieszył się miłością i głębokim poszanowaniem. Dnia 3-go sierpnia 1934 obchodził Ks. Frieske swoje złote gody kapłańskie przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych. Jego Eminencja Ks. Kardynał Prymas mianował go w dowód uznania radcą duchownym. W niedzielę dnia 16 września 1934 r. odprawił nabożeństwo, wygłosił kazanie - nie przeczuwając bliskiej godziny śmierci. W poniedziałek rano o godz. 6-tej poszedł po nagrodę wiekuistą do Pana swego. Eksportacja i pogrzeb Ks. Szczepana Frieskiego odbyły się przy bardzo licznym udziale duchowieństwa i wiernych podobnie jak w dniu jubileuszu.