Ks. Tomasz Gabriel (1865 - 1930)

Radca duchowny, proboszcz Braliński i kawaler krzyża oficerskiego "Polonia I Restituta". Urodził się we Wielkim Dobrzniu pow. Opolskiego dnia 01.01.1865. Po chlubnym ukończeniu gimnazjum w Opolu słuchał teologii we Wrocławiu, gdzie odebrał święcenia kapłańskie 23.06.1891 roku. Po krótkiej ale dzielnej pracy na stanowisku wikariusza uzyskał prezentę na probostwo Bralińskie, które objął 19.03.1896. Nie długo po tym zamianowała go Władza Duchowna dziekanem dekanatu Sycowskiego, do którego wówczas Bralin należał. Dnia 4 kwietnia 1830 r. powołał go Pan Bóg do siebie. Jego 34 letnia działalność w Bralinie i całej tutejszej okolicy nacechowana była nadzwyczajną gorliwością, dobrocią dla wszystkich, którzy się z nim stykali i wzorowym życiem kapłańskim. Odznaczał się szczególną zręcznością w naukach chrześcijańskich i katechizmowych przy nabożeństwach popołudniowych w niedziele i święta, tak że go wszyscy, młodzi i starzy, z wielkim słuchali zainteresowaniem. Szczególną opieką otaczał kościół na Pólku, w polu stojący i poświęcony Matce Boskiej. Licznymi i okazałymi nabożeństwami nie mało się przyczynił do większego przywiązania wiernych całej tutejszej okolicy do tegoż kościoła i słynącego łaskami obrazu Matki Boskiej. Do ks. Gabriela chętnie garnęli się wszyscy, bo dla wszystkich miał życzliwe i oddane serce. Dlatego też nie widziano tu już dawno tak liczebnie okazałego pogrzebu, jaki miał proboszcz braliński. W jego osobie traci parafia, dekanat i cała okolica dzielnego i wzorowego kapłana.