Ks. Tefil Jany (1858 - 1928)

Proboszcz w Sokolnikach i dziekan dekanatu janówieckiego, zmarł po krótkiej chorobie dnia 16 czerwca 1928 r. Urodził się dnia 26 kwietnia 1858 r. w Sarbi w powiecie czarnkowskim. Nauki gimnazjalne ukończył w Wałczu, studia teologiczne odbywał we Wrocławiu i Wurcburgu. Otrzymawszy święcenie kapłańskie 30 lipca 1882 r., pomagał pewien czas w duszpasterstwie w Czarnkowie, w r. 1883 służył wojskowo w Gnieźnie, a potem nieprzerwanie już pracował na wikariatach w Pszczewie, Odolanowie, Jedlcu i Kaszczorze, skąd go władza duchowna 1888 r. przenosi na probostwo w Sokolnikach, obdarzając go 1909 r. godnością dziekana. Ks. Teofil Jany pozostawił po sobie pamięć przykładnego kapłana i bardzo troskliwego duszpasterza, niezwykłą skromnością oraz cichością zniewalał sobie serca parafian i księży dekanalnych. Piękny kościółek wiejski, zabytek budownictwa drewnianego z końca XVII w. zgodnie z zasadami sztuki odnowił, plebanię wraz z wszystkimi zabudowaniami z gruntu odbudował.