Ks. Tadeusz Piekarski (1914 - 2006)

W dniu 23 września 2006 r. zmarł długoletni proboszcz parafii w Czerniejewie, Ks. Kanonik dr Tadeusz Piekarski. Ks. Tadeusz Piekarski urodził się 1 marca 1914 r. w Porębie Radlnej, w powiecie tarnowskim. Seminarium Duchowne ukończył w Łucku na Wołyniu. 29 marca 1941 r. w Sanktuarium Maryjnym w Tuchowie k. Tarnowa otrzymał z rąk Ks. bp. Edwarda Komara święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował najpierw w parafii pw. Znalezienia Świętego Krzyża w Ochotnicy Dolnej w Diecezji Tarnowskiej, a później w parafii pw. Świętej Trójcy w Jurkowie. Ze względu na fakt, iż Diecezja Tarnowska dysponowała tuż po zakończeniu II wojny światowej wystarczającą liczbą kapłanów, Ks. Piekarski został w 1945 r. skierowany do pracy w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Po przybyciu do naszej Archidiecezji Ks. Piekarski pracował początkowo jako wikariusz w parafii pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy, a potem w Pleszewie, gdzie pełnił jednocześnie funkcje kapelana w Domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, a później także w parafii pw. św. Marcina w Jarocinie. Pierwszą samodzielną placówką, którą objął w 1947r., była parafia pw. Świętego Krzyża w Bieganowie oraz parafia pw. św. Mikołaja w Zielińcu. W październiku 1948 roku został mianowany proboszczem parafii pw. św. Mateusza w Lubczu. Posługując tam, odbył zaocznie studia specjalistyczne na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył je w 1952 r., uzyskując tytuł doktora teologii. W latach 1958 - 1964 był wykładowcą w Instytucie Teologicznym Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Kilka lat wykładał również teologię moralną i katolicką etykę społeczną w Instytucie Teologicznym Księży Salezjanów w Lądzie oraz Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy Św. Rodziny w Bąblinie. 14 lutego 1969 r. Ks. Tadeusz Piekarski został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie. W 1988 r. otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Łucko-Żytomierskiej. 1 sierpnia 1991 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Przez 7 lat mieszkał u swojego przyjaciela, Ks. dziekana Władysława Kierzka w parafii pw. Świętego Ducha we Wrześni, a później wyprowadził się w swoje rodzinne strony. W roku 2004 powrócił do Archidiecezji Gnieźnieńskiej i zamieszkał w Archidiecezjalnym Domu Księży Seniorów w Gnieźnie. Ks. Kan. dr Tadeusz Piekarski, po swoim długim i pracowitym życiu, przeszedł do Domu Ojca w dniu 23 września 2006 r. w Gnieźnie. Życzeniem zmarłego Ks. Kanonika było, by został pochowany w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 września 2006 r. przy licznym udziale kapłanów, sióstr zakonnych i bardzo wielu wiernych. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Ks. Bp Bogdan Wojtuś, a kazanie wygłosił pochodzący z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie, Ks. Grzegorz Kuliński. W przeddzień pogrzebu Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił Dziekan dekanatu Września I, Ks. Kan. Kazimierz Głów. Nasz Brat w Chrystusowym kapłaństwie - Ks. Kan. dr Tadeusz Piekarski zapisał się w zbiorowej pamięci jako kapłan według Serca Bożego, czciciel Matki Bożej, człowiek dobroci, chociaż czasem bardzo zdecydowany, stosujący słowa św. Pawła: "Głoś naukę, nastawaj w porę nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz". Był zatroskany o dusze powierzonych sobie parafian i o wszystkie ich sprawy codzienne. Pomimo posiadanego doktoratu, nigdy się nie wynosił, rzadko można go było namówić na ubranie szat kanonickich. Był bardzo serdeczny do nas - kapłanów i zawsze za wszystko wdzięczny. Za jego oddanie i pracę parafianie darzyli go dużą serdecznością. Pokazali to szczególnie wymownie wówczas, kiedy razem z Ks. Prob. Ks. Adamem Kapką zgotowali mu wspaniałą uroczystość z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich. Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca. Była to bardzo potrzebna uroczystość. Ks. Kanonik Piekarski bardzo się cieszył, pałał radością, i w kościele i na przyjęciu w pałacu, dowcipkował, żartował, śmiał się, wielu wymieniał po nazwisku, chociaż już tak długo był poza parafią. Nic więc dziwnego, że pragnął spocząć na cmentarzu w Czerniejewie, bo wiedział, że o nim nie zapomną. Należy jeszcze wspomnieć niezwykłą przyjaźń jaka istniała pomiędzy Ks. Kanonikiem i jego dawnym wikariuszem, obecnie proboszczem w Sokolnikach k. Kłecka, Ks. Lechem Mąką, który przez wiele lat opiekował się Ks. Kanonikiem jak najlepszy syn. Ks. Proboszcz Mąka odprawił również w swojej parafii w Sokolnikach uroczystą Mszę św. z okazji 65. rocznicy święceń kapłańskich Ks. Kanonika Tadeusza Piekarskiego, która zakończyła się miłym przyjęciem w restauracji w Gnieźnie. Dziękujemy Panu Bogu, że dał nam tego Kapłana. Zachowamy Go we wdzięcznej pamięci modlitewnej, życząc radości nieba!/Ks. Kazimierz Głów Dziekan dekanatu Września I/