Ks. Teodor Simiński (1874 - 1930)

Zmarł 26 maja 1930 r. po 26 latach duszpasterzowania w Białczu Starym. Urodzony w Czempiniu 1874 r. odznaczał się od młodości szczerą pobożnością i łagodnym charakterem. Nauki ukończył w gimnazjum śremskim, a seminarium duchowne w Poznaniu, gdzie roku 1899 otrzymał święcenia kapłańskie. Pierwszem jego polem pracy w duszpasterstwie była parafia Wyskoć, gdzie pozostał przez 5 lat, po czym otrzymał prezentę na Białcz Stary w roku 1904. Wnet pozyskał sobie dzięki prawdziwej pobożności i gorliwości około zbawienia dusz, serca swych parafian. Krzątał się rzetelnie około ozdoby i porządku swego kościoła, sprawił kosztowne aparaty, rozbudował plebanię, powiększył ogród, stworzył salkę parafialną. Nie uchylał się też od pracy społecznej i narodowej, czynny bowiem brał udział w Kółku Rolniczym, w Spółce Drukarni Polskiej w Kościanie, w Banku Ludowym, w Towarzystwie Pomocy Naukowej, w Związku Kapłanów "Unitas", wreszcie w towarzystwach miejscowych. Dla siebie był zawsze niewymagający, skromny, dla bliźnich za to zawsze uczynny, szczególnie dla maluczkich i ubogich. To też pozostawił po sobie szczery i serdeczny żal, czego dowodem była manifestacja pogrzebowa.