Ks. Tadeusz Słowiński (1879 - 1938)

Urodził się 28 października 1879 r. w Kruszkach, powiatu wyrzyskiego z rodziców Damazego rolnika i Katarzyny z domu Budnik. Nauki gimnazjalne ukończył w Nakle 6 marca roku 1902. Studia filozoficzne i teologiczne odbywał w Poznaniu i Gnieźnie, gdzie dnia 11 lutego 1906 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Wikariuszem był jeden rok w Owińskach, prawie cztery lata w Smolicach, 5 miesięcy w Miejskiej Górce oraz od 1 marca 1911 r. w Granowie. Dnia 1 stycznia 1917 r. powierza mu Władza Duchowna administrację parafii w Potulicach, na które to beneficjum otrzymuje 11 czerwca 1918 r. instytucję kanoniczną. W Potulicach odnawia ks. Słowiński gruntownie plebanię, za jego staraniem otrzymał tamtejszy kościół parafialny nowy dzwon i drogę krzyżową. Cmentarz grzebalny otoczył nowym płotem. Dnia 1 października 1928 r. przenosi się ks. Słowiński do Zakrzewa, w dekanacie krobskim. Dzięki zabiegom jego zostały wszystkie aparaty kościelne podane gruntownej reparacji, większą część ławek kościelnych wymieniono na nowe, kupiono figurę św. Jana Nepomucena i odrestaurowano zupełnie plebanię. Z dniem 1 listopada 1937 r. przechodzi ks. Tadeusz Słowiński z powodu słabego zdrowia na emeryturę, i udaje się w swe rodzinne strony do Łobżenicy. Nie danym mu było atoli długo cieszyć się upragnionym odpoczynkiem, gdyż już 23 marca 1938 r. zakończył życie. Zwłoki jego spoczywają w Górce Klasztornej pod Łobżenicą.