Ks. Tadeusz Wierbiński (1883 - 1951)

Ks. Tadeusz Wierbiński urodził się 10 marca 1883 roku w Kościanie. Gimnazjum ukończył w Poznaniu - u Marii Magdaleny. Po święceniach kapłańskich 10 lutego 1907 roku był prefektem w Lesznie od 1 marca 1907 do 14 października 1907. Potem Wieleń od 15.10.1907 do 02.04.1908, dalej Jarocin: od 03.04.1908 do 14.10.1908, Lubiń od 15.10.1908 do 30.11.1908, następnie wikarym w kościele Marii Magdaleny w Poznaniu w latach - 01.12.1908 - 30.06.1911. (tutaj: "...Grota powstała w 1911 roku. W tamtym czasie wikariuszem parafii był ks. Tadeusz Wierbiński, który z czasem zaczął tracić wzrok. Dostał wtedy od kogoś wodę z Lourdes - choroba ku zdziwieniu wszystkich nie postępowała. Z wdzięczności wobec Matki Bożej za cudowne uzdrowienie zbudował grotę..." z wywiadu z ks. Prałatem Czesławem Grzelakiem, proboszczem parafii pw. Św. Marcina w Poznaniu). Po tych placówkach Władza Duchowna mianuje go 1 lipca 1911 roku proboszczem w Popowie Kościelnym. Funkcję tę pełni do 14 sierpnia 1915 roku. Dnia 15 kwietnia 1931 roku zostaje proboszczem w parafii św. Mateusza w Gębicach k. Mogilna, mianowany także kanonikiem honorowym. W Gębicach z inicjatywy ks. Tadeusza obok plebanii wybudowano nową ochronkę (17 kwietnia 1934 r. o tym donosiła gazeta Lech), której 1 kwietnia 1935 r. nastąpiło otwarcie. W niedzielę 28 listopada 1937 roku poświęca sztandar młodzieży szkolnej. W 1939 roku zawiązuje się w parafii z inicjatywy ks. Wierbińskiego i Staraniem Parafialnej Akcji Katolickiej, której prezesem był pan M.Łagiewski, Katolicke Stowarzyszenie Mężów. Do zarządu wybrano pp. J. Draheima -prezes, St. Klimkiewicza - sekretarz i St. Jankowskiego - skarbnik. Podczas II wojny światowej wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym przebywa do 1945 roku. Po wyzwoleniu obozu wraca do Gębic, gdzie ponownie obejmuje w zarząd parafię. Tutaj, dnia 30 czerwca 1951 roku dobry Bóg powołuje go do siebie. Udział parafian i przybyłych gości na żałobne modły był bardzo liczny, pamiętali o wspaniałym proboszczu, któremu wyprawili wspaniały pogrzeb. Spoczywa na gębickim cmentarzu, po lewej stronie mauzoleum. Członek zw. Poznańskiego TPN 1909 - przed 1923, Wydz. Hist.-Lit.