Ks. Wojciech Barciszewski (1775 - 1844)

Proboszcz w Krobi. Rzeczony kapłan pochodził z miasta Kcyni, gdzie urodził się dnia 12 kwietnia 1775. Oddany do szkół gimnazyum pojezuickiego, ukończył takowe łącznie z retoryką. Usposobiony naukowo wstąpił do seminarium gnieźnieńskiego w d. 24 września 1796. roku i wkrótce potem otrzymał tonzurę i mniejsze święcenie. Wyższe zaś swięcenie a mianowicie: subdyakonat odebrał w d. 23 września 1797, dyakonat 15 października t.r. presbyterat 15 kwietnia 1798 z rąk. suffragana Stefana Łubieńskiego. Po wyświęceniu był wikaryuszem w Kcjni przez lat trzy, to jest do r. 18O1 odtąd plebanem w Podlesiu do r. 1807, a na koniec plebanem w Swierczynie, archidyecezyi poznańskiej do r. 1831. Pracując już przeszło lat 30 in cura animarum, otrzymał od arcybiskupa Dunina d. 18 lipca 1831 nominację na probostwo w Krobi, gdzie też w d. 27 stycznia 1844 r. zakończył swe życie.