Ks. Władysław Czarnecki (1861 - 1932)

Dziekan dekanatu Gniewkowskiego i proboszcz parafii Murzyńskiej rozstał się z tym światem 10 maja 1932 roku. Urodził się 28 grudnia 1861 r. w Kamienicy, w powiecie Wągrowieckim, z ojca Mikołaja i matki Anny z Żeromskich. Ojciec Władysława był nauczycielem szkoły powszechnej i mimo bardzo szczupłych dochodów nauczycielskich posyłał swego zdolnego syna do gimnazjum w Wągrowcu, które chlubnie ukończył 1885 r. Seminaria Duchowne były jeszcze wówczas zamknięte z powodu t. z. walki kulturnej i stąd też poświęciwszy życie swoje Panu Bogu, udał się na studia teologiczne do Wyrcburgu, a po ich ukończeniu odebrał święcenia kapłańskie 25.03.1889 roku w Gnieźnie. Z zapałem oddał się pracy duszpasterskiej i jako wikariusz pracował w Wolsztynie, Skwierzynie, Ujściu i Trzcielu. Uzyskawszy prezentę na probostwo w Kopanicy, wybudował z niemałą ofiarą swych lichych dochodów kaplicę w Kargowie. Wielu parafian jego szukało chleba na zachodzie Niemiec, a ks. Władysław każdego roku odszukiwał ich, aby im nieść słowa pociechy. W roku 1919 znalazła się Kopanica na linii bojowej, a gdy osławiony "Grenzschutz" wyznaczył za głowę jego dość poważną sumę, musiał potajemnie opuścić parafię, aby objąć probostwo w Murzynnie. Władza Duchowna powierzyła mu w ostatnich latach urząd dziekański, pod koniec życia przykuła go ciężka choroba do łoża boleści, której też uległ ku serdecznemu żalowi konfratrów i parafian.