Ks. Wojciech Duczmal (1877 - 1936)

Urodził się w r. 1877 w Jankowie Zaleśnym w Województwie Poznańskim. Nauki pobierał w szkole powszechnej w wsi rodzinnej, potem przez 4 lata w gimnazjum w Krakowie, resztę klas gimnazjalnych ukończył w gimnazjum księży Salezjanów we Włoszech. W r. 1897 wstępuje do Seminarium Duchownego amerykańskiego w Lowanium w Belgii, chcąc się poświęcić pracy kapłańskiej wśród Polaków na emigracji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ukończywszy studia w wspomnianym seminarium, zostaje wyświęcony 15 lipca 1900 na kapłana, uzyskawszy już poprzednio przyjęcie do diecezji Providence w Stanach Zjednoczonych przez tamtejszego biskupa ks. Harkinsa. W diecezji Providence pracuje Ks. Duczmal przez dwadzieścia osiem lat, jako wikariusz przy katedrze, a potem jako proboszcz w Providence, ostatnie osiem lat w Woonsokel. Czując słabnące siły swoje, rezygnuje z probostwa zajmowanego i przenosi się do kraju ojczystego. Na dniu 15 marca 1929 zostaje za zgodą swego dotychczasowego ordynariusza inkorporowany przez J. E . Ks. Kardynała Prymasa do archidiecezji Poznańskiej. Ks. Wojciech Duczmal osiada w Krotoszynie, gdzie wiedzie cichy i skromny żywot aż do śmierci, która go zaskoczyła 18 listopada 1936.

czytaj więcej >>
(pobrano z:https://liturgicalcenter.org/)