Ks. Wojciech Lewandowski (? - 1868)

Lewandowski ks. Wojciech umarł 17 maja 1868 r. ks. Lewandowski położył jako długoletni proboszcz jarociński liczne około tego miasteczka i okolicy zasługi, starając się mianowicie o kształcenie młodego pokolenia. Już poprzednio, będąc nauczycielem religii przy gimnazjum w Ostrowie, okazał wielkie zdolności pedagogiczne i gorące zamiłowanie młodzieży. Powołany w r. 1848 na probostwo do Jarocina, był niezmordowanym stróżem i opiekunem szkół powierzonych jego pieczy, dla których napisał "Mały Katechizm". Założył w miasteczku Towarzystwo św. Wincentego a Paulo, i zaopatrzył je biblioteczką dla lada; gorliwym był członkiem niegdyś Ligi, później Towarzystwa naukowej pomocy i centralnego rolniczego. Dobroczynnie wpływał też na wykorzenienie pijaństwa między ludem i rzemieślnikami. Odnowiwszy kościół jarociński, spoczął w nim na wieki, tknięty nagle paraliżem płucowym. Nad grobem jego przemówił rzewnie do zgromadzonych ks. Karol Mizgalski z Wilkowyi a następnie ks. Łukaszewicz z Żerkowa. - Zmarły był bratem znanego powszechnie w Poznaniu sędziego Juliana Lewandowskiego, ożenionego z Ziołecką.