Ks. Władysław Morawski ( - 1934)

Zmarł dnia 31 lipca 1934 r., proboszcz w Popowie Kościelnym. Po ukończeniu gimnazjum w Brodnicy, był alumnem seminarium duchownego w Poznaniu i w Gnieźnie, gdzie dnia 25.11.1900 roku odebrał święcenia kapłańskie. Pierwszą posadę objął, jako wikary w Targowej Górce, po czym pełnił obowiązki duszpasterskie przez lat 6 w Kleszczewie i Siekierkach, następnie przez dwa lata w Brodach. W r. 1910 powierzyła mu władza duchowna probostwo w Strzałkowie, gdzie przez 21 lat pracował wytrwale, tak w kościele, jak i poza nim. O pracy jego w Strzałkowie świadczą wystawienie kostnicy, wyrestaurowanie budynków gospodarczych, powiększenie plebanii, zakup nowych dzwonów kościelnych i zaopatrzenie zakrystii w paramenta, które i liczbą i ozdobnością były niezwykłym zbogaceniem kościoła. Wśród tych zajęć sprawował gorliwie obowiązki kapelana w wielkim obozie wojennych jeńców rosyjskich. Różnorodna ta praca nadwątliła jego silny organizm, tak, iż poważnie zaniemógł na zdrowiu. Siły już mu nie starczyły do pobudowania nowego kościoła w miejscu drewnianego. W r. 1931 przeniósł się na spokojniejsze beneficjum w Popowie Kościelnym, gdzie wszakże znów rwąc się do pracy uległ porażeniu po odprawionej sumie w styczniu 1932 r. Po powrocie do zdrowia, którą to łaskę przypisywał przyczynie św. Jana Bosko, pracował nadal przy pomocy wikarego w miarę sił. W wielki czwartek 1934 r. po nabożeństwie, nastąpiło ponowne porażenie. Nie pomogła wiele kuracja w lecznicy SS. Elżbietanek w Poznaniu. Siły wyczerpały się, dnia 31 lipca legł, jako wierny sługa Chrystusa, po 34 letniej pracy, po budującym przygotowaniu się na śmierć.