Ks. Wojciech Nowakowski (1818 - 1869)

Nowakowski ks. Wojciech umarł 22 lutego 1869 r. Ks. Wojciech Nowakowski urodził się r. 1818 we Wrześni w domu poczciwego i zacnego mieszczanina polskiego. W szkołach poznańskich odznaczał się zamiłowaniem porządku i pilnością. Po ukończeniu nauk szkolnych poświęcił się stanowi duchownemu, a wybrany przez dyrektora ks. Prabuckiego z grona najwięcej obiecującej młodzieży, posłany został na uniwersytet Freiburgski, a stamtąd na uniwersytet do Berlina, gdzie złożył egzamin filologiczny. Wyświęcony na kapłana w r. 1845, przeznaczony został na regensa alumnatu duchownego i na nauczyciela religii przy gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Po trzechletnim urzędowaniu objął zarząd parafii odolanowskiej, a po dwuletniej pracy w tej tak licznej owczarni, powołany został zaufaniem Arcybiskupa Przyłuskiego na urząd profesora i subregensa seminarium duchownego w Gnieźnie. W r. 1852 nareszcie przeniósł się na probostwo krotoszyńskie i objął zarazem urząd dziekański, przewodnicząc braciom swoim duchownym zacnie i godnie aż do śmierci. W r. 1867 otrzymał od Ojca św. w dowód uznania zasług godność szambelańską w czasie pobytu swego w Rzymie na wielkim zebraniu Jubileuszowym.