Ks. Wiesław Panasiuk (1940 - 2000)

Dnia 16 marca 2000 r. zginął Ks. Proboszcz Wiesław Panasiuk. Ks. Wiesław urodził się 16.10.1940 r. w Krystynopolu pow. Chrubieszów. Po wojnie rodzina Panasiuków przeprowadziła się do Kaczor. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej a po zdaniu matury w 1959 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Studia seminaryjne zostały przerwane przez służbę wojskową. Po jej zakończeniu wrócił do Seminarium i w dniu 21.11.1965 r. otrzymał w Katedrze gnieźnieńskiej święcenia kapłańskie. Posługę wikariuszowską rozpoczął 1 grudnia 1965 r. w Wyrzysku. Jako wikariusz pracował jeszcze w następujących parafiach: św. Marcina w Żninie (1969), Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy (1970), św. Stanisława w Bydgoszczy (1971), w Strzelnie (1972), w Gąsawie (1976), w Toruniu-Podgórzu (1977), św. Mikołaja w Gniewkowie (1977), w Kiszkowie (1979) i w Kwieciszewie (1982). Proboszczem w Morzewie został mianowany z dniem 15.02.1984 r. Jako proboszcz pracował w Morzewie 16 lat i jeden miesiąc. Posługa proboszczowska to głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Ks. Wiesław czynił to poprzez katechizację dzieci i młodzieży, poprzez głoszenie Słowa Bożego podczas Mszy św. i nabożeństw. Tak jak powojenni duszpasterze zabiegał, aby wierni przystępowali do sakramentów św. i często karmili się Chlebem Pańskim. Zatroszczył się, aby została odmalowana świątynia morzewska. Zabiegał o wybudowanie kaplicy przedpogrzebowej. Spieszył chętnie z pomocą konfratrom dekanalnym. Był referentem prawnym, a następnie duszpasterzem rolników w Dekanacie. Ostatnio był kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Do śmierci Ks. Wiesława doszło 16 marca 2000 r. na szosie ze Śmiłowa do Kaczor, gdy wracał z Piły do Morzewa. W niedzielę 19 marca 2000 r. odbyło się wprowadzenie zwłok Ks. Wiesława do kościoła i Msza św. Obrzędom przewodniczył Ks. Dziekan Marian Grobelski, a kazanie wygłosił Ks. Prob. Mgr Hieronim Krawczyński z Kaczor. We wprowadzeniu i Mszy św. uczestniczyło 20 kapłanów i rzesza wiernych. Pogrzeb odbył się 20 marca 2000 r. Mszy św. pogrzebowej i obrzędom pogrzebu przewodniczył ks. Bp Bogdan Wojtuś. Kazanie wygłosił ks. Prałat Romuald Biniak z Bydgoszczy, kolega kursowy ks. Wiesława. W pogrzebie i Mszy św. wzięło udział przeszło 50 kapłanów i bardzo tłumnie wierni, także z okolicznych parafii. Ks. Wiesław został pochowany na miejscowym cmentarzu obok kapłanów wcześniej pracujących w parafii Morzewo. Nad grobem przemówił Ks. Biskup a pan Edmund Przewoźniak pożegnał zmarłego Duszpasterza w imieniu Parafian i Rady Parafialnej. Ks. Dziekan podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w obrzędach pogrzebowych tragicznie zmarłego Ks. Proboszcza, Wiesława Panasiuka. /Ks. Marian Grobelski dziekan/