Ks. Zygmunt Kemnitz (1871 - 1932)

Zmarł 29 stycznia 1932 roku w szpitalu SS. Elżbietanek w Poznaniu. Proboszcz w Kaźmierzu. Urodził się w r. 1871 w Wylatowie, w powiecie mogileńskim. Do gimnazjum uczęszczał najpierw w Trzemesznie, później w Poznaniu, gdzie w roku 1895 zdał maturę. Wychowany bardzo starannie przez religijnych i bogobojnych rodziców, poświęcił się stanowi duchownemu i po ukończeniu seminarium duchownego w Poznaniu i Gnieźnie otrzymał święcenia kapłańskie, dnia 18 lutego 1899 roku. Był wikariuszem w Czempiniu i Odolanowie, po czym Władza Duchowna powierzyła mu kolejno zarząd parafii we Wyszanowie i Bonikowie, a w roku 1912 został proboszczem w Kaźmierzu, gdzie sumiennie starał się wypełniać przez dwadzieścia lat obowiązki duszpasterskie w rozległej parafii, chociaż zdradliwa choroba od kilku już lat podkopywała jego zdrowie. Spoczywa na cmentarzu kościelnym w Kaźmierzu obok swej matki. Tłumny udział w pogrzebie tak duchowieństwa jak i wiernych był dowodem przywiązania i szacunku, jakim zmarły się cieszył. /na podstawie: Kościelnego Dziennika z 1932 ./