Ks. Zdzisław Owsianowski (1945 - 1996)

Ks. Zdzisław Owsianowski urodził się 11.12.1945 r. w Gnieźnie jako syn Władysława i Wandy z d. Matz, którzy prócz niego mieli jeszcze dwoje dzieci. Ochrzczony został w farze gnieźnieńskiej. Mimo pracowitości rodziców warunki materialne w domu były skromne. Ojciec, z zawodu elektromonter, był pracownikiem PKP. Zdzisław po ukończeniu szkoły podstawowej zaczął w 1959 r. uczęszczać do Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Po ukończeniu IX klasy przerwał naukę i podjął pracę w Gnieźnieńskich Zakładach Graficznych. Pragnąc jednak złożyć maturę zapisał się do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących, gdzie 25 czerwca 1964 r. złożył egzamin dojrzałości. Idąc za głosem powołania wstępuje do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 21.10.1966 r. otrzymał tonsurę, 22.10.1966 r. ostiariat i lektorat a 13.10.1968 r. egzorcystat i akolitat. Subdiakonat przyjął 13.03.1969 r. a diakonat 1.06.1969 r. Święcenia prezbiteratu otrzymał 6 czerwca 1970 r. Z entuzjazmem podjął pracę duszpasterską. Jako wikariusz pracował na 10 placówkach: w Złotnikach Kujawskich, Kotlinie, Wapnie, Strzelnie, Inowrocławiu w parafii św. Mikołaja, Żninie w parafii NMP Królowej Polski, Witaszycach, znów w Żninie w parafii NMP Królowej Polski, Wyrzysku i w Bydgoszczy w parafii św. Ap. Piotra i Pawła. Dekretem ks. Kard. Józefa Glempa został z dniem 1.10.1986 roku powołany na stanowisko proboszcza w parafii pw. św. Stanisława Biskupa we Wronczynie. Nominację przyjął z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony cieszył się samodzielną placówką a z drugiej smucił się złym stanem swego zdrowia. W dniu oznaczonym w dekrecie nie mógł podjąć pracy wśród powierzonych sobie ludzi ponieważ leżał w szpitalu w Poznaniu. Słabe zdrowie, na które się nie uskarżał, było jego cicho dźwiganym krzyżem. Jako proboszcz wronczyński musiał poddać się następnemu leczeniu szpitalnemu 7.12.1992 roku. Ostatnio miał też kłopoty z oczyma. Wizyta u okulisty zakończyła się dla niego niespodziewanym pozostaniem w szpitalu w Żninie. Opuścił go na własne żądanie. Ksiądz Zdzisław był kapłanem uśmiechniętym, łatwo nawiązującym kontakt, gościnnym i uczynnym. Wspomniany powyżej fakt jego wątłego zdrowia umożliwia pełniejsze rozumienie tych i innych cech jego charakteru. 9.02.1996 roku Ks. Arcybiskup Henryk J. Muszyński, przychylając się do prośby ks. Zdzisława, zwalnia go z dniem 15 lutego br. z obowiązków proboszcza Parafii we Wronczynie ustanawiając go z tymże dniem proboszczem Parafii p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Miasteczku Krajeńskim. Fakt, że będzie tam miał pomocnika w osobie ks. wikariusza pozwala mu optymistycznie spojrzeć w przyszłość jednak związanie się z ludem wronczyńskim sprawia że swą dawną placówkę opuszcza z ogromnym żalem. W nowej swej parafii przystępuje do intensywnej pracy. W czasie uroczystości I Komunii św. zasłabł przy ołtarzu. Pogotowie zabrało go do szpitala w Wyrzysku gdzie zmarł 07.05.1996 roku. Uroczystości żałobne w Miasteczku Krajeńskim odbyły się 10 maja. Przewodniczył im ks. dziekan kanonik Marian Grobelski. Słowo Boże wygłosił ks. wicedziekan Roman Jakubowski. Przybyło na nie około 40 księży i liczne rzesze wiernych. Pogrzeb odbył się w Gnieźnie, 11 maja, na cmentarzu Św. Krzyża. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Bp St. Gądecki. Kazanie wygłosił ks. dziekan kanonik Zenon Starszak. W obrzędach uczestniczyło około 90 księży i wielu świeckich. /Ks. Ireneusz Pluciński dziekan pobiedziski/