Ks. Zenon Rubach (1946 - 2011)

Zmarł 16 maja 2011 roku. Kanonik gremialny Kapituły Prymasowskiej, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Gnieźnie. Msza św. z wprowadzeniem ciała zmarłego odbyła się w czwartek, 19 maja, o godz. 16.00 w kościele farnym w Gnieźnie. Eucharystii przewodniczył prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W piątek, 20 maja, o godz. 10.30 z kościoła farnego wyruszył kondukt pogrzebowy, który przeszedł do katedry gnieźnieńskiej, gdzie o godz. 11.00 sprawowana była Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Bogdana Wojtusia. Ks. kan. Zenon Rubach został pochowany na cmentarzu św. Piotra w Gnieźnie. Rodzice jego spoczywają na mogileńskim cmentarzu(Apolonia Rubach; Stanisław Rubach). Urodził się 1 września 1946 roku w Mogilnie. Edukację rozpoczął w ochronce prowadzonej przez siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1953 roku został posłany do Szkoły Podstawowej nr 1, z której w V klasie przeniesiono go wraz z rówieśnikami do nowej "tysiąclatki" nr 3, którą ukończył w 1960 roku. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Do szkoły dojeżdżał codziennie pociągiem. W 1964 roku zdał maturę i zgłosił się do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Na początku II roku studiów został powołany do służby wojskowej w specjalnej jednostce kleryckiej. Na okres dwóch lat musiał rozstać się z seminarium. Wrócił w 1967 roku i kontynuował studia seminaryjne według indywidualnego toku - lata parzyste (II, IV, VI) normalnie, nieparzyste ucząc się samodzielnie i zdając egzaminy. Święcenia kapłańskie przyjął 22 listopada 1970 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk bp. Jana Czerniaka. Ks. Zenon Rubach syn naszej parafii, Mszę św. prymicyjną odprawił 29 listopada 1970 r. o godzinie 16.00 w mogileńskiej farze. Pierwszą placówką duszpasterską, do której ks. Rubach został skierowany była parafia w Żerkowie k. Jarocina (obecnie diecezja kaliska). Posługiwał tam do 1972 roku, kiedy to rozpoczął studia z teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1980 roku obronił pracę doktorską nt. "Udział kapłaństwa hierarchicznego w zbawczym pośrednictwie Chrystusa w świetle współczesnych ujęć teologicznych". W międzyczasie, w 1978 roku został mianowany wikariuszem w katedrze gnieźnieńskiej. Posługę tę pełnił do 1982 roku. W tymże roku otrzymał nominację na stanowisko prefekta i wykładowcy dogmatyki w PWSD oraz innych instytucjach teologicznych dla świeckich w Gnieźnie i Bydgoszczy. Wykładał chrystologię, eschatologię, traktat o stworzeniu i o łasce. Przez krótki czas prowadził także zajęcia z homiletyki, a później również z ekumenizm. W 1989 roku został mianowany proboszczem nowopowstałej parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Gnieźnie. Sześć lat później, w 1995 roku abp Henryk Muszyński mianował go proboszczem i kustoszem Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Posługę tę pełnił nieprzerwanie do 2004 roku. W międzyczasie został włączony do grona kanoników gremialnych kapituły prymasowskiej. Jako proboszcz katedry był zaangażowany w wiele ważnych wydarzeń m.in.: pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna i Bydgoszczy, nawiedzenie Gniezna przez figurę Matki Bożej Fatimskiej oraz obchody roku milenijnego. W parafii katedralnej - oprócz działalności ściśle duszpasterskiej - przeprowadził szereg bieżących prac m.in.: remont plebani, domu katechetycznego, uporządkowanie cmentarza, urządzenie kaplicy w remizie strażackiej we wsi Obora. Podejmował także wiele inicjatyw na polu duszpasterskim. Podobną aktywnością wykazał się jako proboszcz parafii farnej, którą objął w 2004 roku. Ks. Rubach od wczesnej młodości interesował się turystyką i fotografią. Już po pierwszym roku studiów rozpoczął piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę, które trwało nieprzerwanie blisko pół wieku. Uczestniczył także dwukrotnie w pielgrzymce do Ziemi Świętej, organizował wyjazdy do Rzymu, Lourdes, Fatimy i innych europejskich sanktuariów. Jako proboszcz parafii farnej, przy której od kilkunastu lat działa Biuro Radia Maryja, pielgrzymował z jego sympatykami do miejsc modlitwy i skupienia. Ks. Rubach - jak sam mówił - miał szczęście spotkać w swoim życiu ludzi prawdziwie świętych. Kilka razy spotkał się z bł. Janem Pawłem II, wielokrotnie z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim. Kilka dni przeżył w bliskości bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Miał również okazję poznać bł. Matkę Teresę z Kalkuty.