Ks. Zbigniew Szymczak (1935 - 2003)

W piątek 6 czerwca 2003 r., w godzinach popołudniowych zmarł w szpitalu w Nakle n. Notecią Ks. Prob. Zbigniew Szymczak, przeżywszy 68 lat, w tym 44 lata w kapłaństwie i 36 lat jako proboszcz w Żelaźnie. Ks. Zbigniew Szymczak, syn Czesława i Marty z d. Kosińska, urodził się 18 stycznia 1935 r. w Zbąszyniu, pow. Nowy Tomyśl. Lata dziecięce i młodzieńcze spędził w Kotlinie oraz Witaszycach. Szkołę średnią ukończył w Pleszewie w 1952 r. Do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie wsiąpił w 1953 r. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1959 r. w Gnieźnie z rąk Sługi Bożego - Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Na pierwszy wikariat został skierowany do Wyrzyska w 1959 r. Następnie pracował w charakterze Wikariusza: w latach 1962-1963 w par. pw. św. Józefa w Bydgoszczy, 1963-1964 w Toruniu-Podgórzu, 1964-1965 w Sadkach, 1966-1967 w par. pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, i od 1967 r. w Kruszwicy. Dnia 1 listopada 1967 r. został przez władzę duchowną mianowany Rektorem kaplicy publicznej w Żelaźnie, a 1 lipca 1978 r. Proboszczem parafii pw. Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Żelaźnie. Parafia liczyła wówczas około 850 mieszkańców. Początkowo Ks. Prob. Zbigniew mieszkał u Państwa Szyperskich w Bninie. Tutaj uczył dzieci religii oraz dojeżdżał do Żelazna (2,5 km), gdzie w bardzo małej kaplicy sprawował liturgię i katechizował. Następnie przez wiele lat mieszkał blisko kaplicy w Żelaźnie u Państwa Centałów. Po paru latach wybudował plebanię oraz stopniowo powiększał kaplicę, narażając się na kary i szykany ze strony ówczesnych władz. W ostatnich latach, dzięki ofiarności i zaangażowaniu wiernych, wybudował wspaniały, duży kościół. Wprawdzie kościół wymaga dalszych prac wewnętrznych i zewnętrznych, to od paru miesięcy zaczęto w tej świątyni sprawować liturgię. Od 3 lat, dzięki przychylności władz gminnych w Wyrzysku, istnieje w Żelaźnie cmentarz parafialny. Tak więc w ciągu 36 lat duszpasterzowania w tutejszej parafii, dzięki Ks. Prob. Zbigniewowi oraz wiernym i oddanym parafianom, mały ośrodek duszpasterski stał się autentyczną parafią z kościołem, plebanią i cmentarzem. Ksiądz Proboszcz w swojej pracy kapłańskiej mógł zawsze liczyć na wsparcie i pomoc swoich wiernych, a także braci Stanisława i Juliusza z rodzinami. W ostatnich miesiącach choroba coraz bardziej nasilała się. Parę tygodni w ubiegłym roku Ks. Zbigniew przebywał w szpitalu w Koninie, potem w Wyrzysku i Nakle n. Notecią. 31 maja 2003 Ks. Proboszcz Zbigniew przyjął serdecznie i gościnnie Kapłanów dekanalnych w Żelaźnie, gdzie odbyła się konferencja przed wizytacją kanoniczną Ks. Bpa Bogdana Wojtusia w naszym Dekanacie. Wkrótce potem, 6 czerwca 2003 r. Ks. Prob. Zbigniew Szymczak odszedł do Pana po nagrodę wieczną. W poniedziałek, dnia 9 czerwca 2003 r. odbyło się wprowadzenie śp. Ks. Zbigniewa do kościoła. Liturgii przewodniczył Dziekan Dekanatu Wyrzysk - Ks. Edward Wosik, a Słowo Boże wygłosił Ks. Prob. Andrzej Ostrowski z Osieka. We wtorek 10 czerwca 2003 r. o godz. 11.00 odbył się pogrzeb śp. Ks. Prob. Zbigniewa Szymczaka. Liturgii pogrzebowej przewodniczył Ks. Bp Wojciech Polak z Gniezna, a Słowo Boże wygłosił Ks. Marian Grobelski z Grabówna. Gorliwego i wiernego Kapłana pochowano na cmentarzu w Żelaźnie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło bardzo wielu wiernych oraz około 60 Kapłanów. Za Jego wierną, gorliwą i sumienną służbę Bogu i ludziom "Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie". /Ks. Edward Wosik Dziekan Dekanatu Wyrzysk/