Jubileusz 25. lecia ślubów zakonnych s. przełożonej Martyniany SM

27.06.2015 o g.7.00 - s. Martyniana dziękowała Bogu za łaskę powołania i prosiła Boga i Matkę Najświętszą o błogosławieństwo w 25 r. ślubów zakonnych. Uroczystą Mszę św. w naszej Farze sprawował ks. proboszcz Z. Lewandowski. Szanowna Jubilatka jest s. przełożoną w Mogileńskim Zgromadzeniu SSNPNMP. Życzymy s. Martynianie następnych owocnych jubileuszy.

więcej >>

Foto: Marcin Reis