Wyszukiwarka zmarłych

Wyszukaj (Search)
Cemetery in Mogilno

pochowanych na cmentarzu parafialnym

rozwiń - zwiń

Figury i krzyże przydrożne

Sanktuaria Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Jan Paweł II
* 18.05.1920 + 02.04.2005

Widok na kaplicę Cudownego Obrazu MB
w Częstochowie


Jubileusz 25. lecia ślubów zakonnych s. przełożonej Martyniany SM

27.06.2015 o g.7.00 - s. Martyniana dziękowała Bogu za łaskę powołania i prosiła Boga i Matkę Najświętszą o błogosławieństwo w 25 r. ślubów zakonnych. Uroczystą Mszę św. w naszej Farze sprawował ks. proboszcz Z. Lewandowski. Szanowna Jubilatka jest s. przełożoną w Mogileńskim Zgromadzeniu SSNPNMP. Życzymy s. Martynianie następnych owocnych jubileuszy.

więcej >>

Foto: Marcin Reis