Modlitwy

Litania do Św. Jakuba, Modlitwa do Świętego Patrona
Modlitwa do Świętego Józefa
Pater noster
Litania za zmarłych

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA,
Modlitwa do Świętego Patrona

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze, z nieba Boże - zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty , Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo Królowo Apostołów - módl się za nami.
Królowo Męczenników - módl się za nami.
Święty Jakubie Apostole - módl się za nami.
Synu Zebedeusza - módl się za nami.
Bracie świętego Jana Apostoła - módl się za nami.
Gotowy na wezwanie Pana - módl się za nami.
Powołany przez Jezusa na ucznia - módl się za nami.
Wybrany Apostołem - módl się za nami.
Opuszczający wszystko dla Jezusa - módl się za nami.
Synu gromu - módl się za nami.
Uprzywilejowany przez swego Mistrza - módl się za nami.
Świadku wskrzeszenia córki Jaira - módl się za nami.
Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb - módl się za nami.
Obecny przy Przemienieniu Pańskim - módl się za nami.
Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu - módl się za nami.
Świadku męki i śmierci Jezusa - módl się za nami.
Wiemy Chrystusowi aż do końca - módl się za nami.
Prześladowany dla Jezusa - módl się za nami.
Głowo Kościoła Jerozolimskiego - módl się za nami.
Jaśniejący wiarą i pobożnością - módl się za nami.
Przyjacielu Chrystusa - módl się za nami.
Znoszący wzgardę i poniżenie - módl się za nami.
Doskonały w ubóstwie - módl się za nami.
Przykładzie gorliwości apostolskiej - módl się za nami.
Niestrudzony pielgrzymie - módl się za nami.
Opiekunie wdów i sierot - módl się za nami.
Pełen miłości bliźniego - módl się za nami.
Przebaczający swemu zdrajcy i katowi - módl się za nami.
Pozyskujący go dla Chrystusa - módl się za nami.
Ścięty mieczem za wiarę - módl się za nami.
Pierwszy męczenniku wśród apostołów - módl się za nami.
Wspierający rycerzy w walce z wrogami - módl się za nami.
Patronie zakonu rycerskiego - módl się za nami.
Opiekunie pielgrzymów - módl się za nami.
Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem - módl się za nami.
Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem - módl się za nami.
Patronie Portugalii i Hiszpanii - módl się za nami.
Patronie naszej parafii - módl się za nami.
Patronie naszego farnego kościoła - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Jakubie Apostole,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, który krwią męczeńską świętego Jakuba uświęciłeś pierwsze owoce kapłaństwa Twoich Apostołów, spraw, aby Twój Kościół został wzmocniony Jego wyznaniem wiary i zawsze cieszył się Jego wstawiennictwem. Panie, opiekuj się swoim ludem i strzeż go, aby wsparty pomocą świętego Jakuba Apostoła, podobał się Tobie swoim postępowaniem i służył Ci w wolności ducha. Daj nam, prosimy Cię Panie, naśladować w swoim życiu wiarę i czyny Twego sługi świętego Jakuba Apostoła, abyśmy wierni Tobie w wierze i miłości, służyli Ci godnie swoim postępowaniem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

MODLITWA DO ŚW. PATRONA
Święty Jakubie, którego imię noszą, Patronie mój Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Modlitwa do Świętego Józefa

Do ciebie św. Józefie uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twej najświętszej Oblubienicy z ufnością również o Twoją błagamy opiekę. Przez miłość która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją świętą. Potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w potrzebach naszych. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas ukochany Ojcze wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Kościoła Bożego od wszelkich zasadzek i przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przewodem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Pater noster

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
Adveniat regnum tuum;
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
Et ne nos inducas in tentationem;
Sed libera nos a malo. Amen.

Litania za zmarłych

yrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nim (nią).
Bramo Niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty N. (imię patrona zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże,
Bądź mu (jej) miłościw, wybaw go (ją), Panie.
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu
Przez Twoje Wcielenie
Przez Twoje Narodzenie
Przez Twój chrzest i post święty
Przez Twój .krzyż i mękę
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu
Przez Twoje zmartwychwstanie
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie
Przez zesłanie Ducha Świętego
Przez Twoje przyjście w chwale
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobroczyńców od wiekuistego potępienia.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.