Imieniny św. Jakuba - odpust parafialny

W sobotę 25 lipca 2015 o g.11.00 rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa ku czci św. Jakuba Ap. z procesją. Po Mszy św. w ogrodach farnych odbył się piknik rodzinny, gdzie wystąpił - chór z gnieźnieńskiej fary, zespoły Kalina z Chabska i młodzieżowy z Jezior Wielkich. Atrakcją dla najmłodszych była kolejka, grochówka, a dla starszych kawa, ciasto. O g. 18.30 odbyła się II suma odpustowa z procesją ku czci św. Jakuba i poświęcenie pojazdów w dniu św. Krzysztofa. Dziękuję wszystkim którzy całym sercem, pracą, ofiarnością, wielkim zaangażowaniem przyczynili się do owocnego przeżywania odpustu parafialnego Św. Jakuba. Specjalne podziękowanie kieruję na ręce Pani Haliny Michalak.

ks. Z.Lewandowski

Foto: Marcin Reis