Ogłoszenia parafialne

5 IV 2020 - 12 IV 2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ks. Prymasa (z dnia 30 marca b.r.), dotyczącym celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego Świąt Wielkiej Nocy informuję, co następuje:

- nadal, tzn. także podczas Świąt obowiązuje prawo, na podstawie którego w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, tj. jedynie osób związanych z intencją danej Mszy Św. (wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę liturgiczną; podczas Mszy Św. łączonych po jednej osobie związanej z każdą z intencji);

- nadal obowiązuje udzielona wszystkim wiernym przez Ks. Prymasa dyspensa od uczestnictwa we Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych (mamy uczestniczyć w transmisjach telewizyjnych i radiowych);

- oprócz transmisji telewizyjnych dostępna będzie również transmisja z Katedry Gnieźnieńskiej na stronie internetowej naszej archidiecezji (Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godz. 18.00, Wigilia Paschalna o godz. 20.00, a Msza w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 10.00);

- w naszej Wspólnocie sprawowana będzie uroczysta Liturgia (w intencjach Kościoła oraz w intencji wszystkich Parafian) w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę bez udziału innych wiernych, w kaplicy Sióstr Służebniczek przy ul. Rynek; za Ks. Prymasem gorąco proszę o duchową łączność w Wielki Czwartek a w Wielki Piątek zachęcam do adoracji Krzyża w naszych domach;

- w ciągu dnia nasz kościół cały czas jest i będzie otwarty, aby wierni mieli możliwość jego indywidualnego nawiedzenia i adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie; jeszcze w poniedziałek, wtorek i środę tego tygodnia dodatkowa okazja do indywidualnego pojednania z Panem Bogiem rano od 7.30 do 8.00 oraz wieczorem od 20.00 do 20.30 (jeśli trzeba dłużej), a ponadto pół godziny przed każdą Mszą św.;

- za Ks. Prymasem raz jeszcze przypominam, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym mamy czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli w tym roku aż do 7 czerwca; oznacza to zalecaną możliwość przystąpienia do Komunii Św. w czasie późniejszym; zarazem będąc w stanie łaski korzystajmy z daru odpustów; Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów (Zob. Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 20 marca 2020 roku);

- decyzją Ks. Prymasa w tym roku nie będą przygotowywane także Ciemnice i Groby Pańskie, nie będzie wystawień Najświętszego Sakramentu w monstrancji do publicznej zbiorowej adoracji a także nie wolno organizować tradycyjnego obrzędu błogosławienia pokarmów; zamiast tego Ks. Prymas prosi, aby wierni w tym roku przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uczestniczyli w uroczystym błogosławieństwie, które poprowadzić ma ojciec rodziny lub inna osoba (tekst błogosławieństwa znajduje się na naszej parafialnej stronie internetowej a także jest powielony i wyłożony w kościele);

- w Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego oraz II Dnia Świąt wszystkie Msze św. sprawowane będą w naszym kościele według stałego porządku jednak – jak słyszeliśmy, jeśli sytuacja się utrzymajedynie z udziałem osób (lub osoby[!] – M.Św. łączone) związanych z intencją każdej Mszy św.; pozostałych Parafian, poprzez środki masowego przekazu, bardzo proszę o modlitwę za mnie oraz za całą naszą Wspólnotę;

- już teraz za Ks. Prymasem życzę również, pomimo tego, iż w tym roku będziemy przeżywali Pamiątkę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa w sposób tak niezwykle ograniczony, by był to dla nas wszystkich święty czas, aby słowa Pana Jezusagdzie dwaj albo trzej zbierają się w imię moje, tam jestem pośród nich, w tym szczególnym czasie napełniały serca nas wszystkich otuchą i nadzieją.

Przypominam raz jeszcze, że decyzją Ks. Prymasa również posługa wobec Osób chorych i w podeszłym wieku ograniczona została do sytuacji, w których znajdą się one w niebezpieczeństwie śmierci. Stąd też świąteczna posługa duszpasterska Chorym w naszej Parafii zaplanowana na Wielki Poniedziałek, 6 kwietnia, zostaje przełożona na najbliższy czas po zawieszeniu ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

W minionym tygodniu pożegnaliśmy Śp. Stanisławę Łaganowską (*02.05.1920, +31.03.2020). Śp. Zmarłą i wszystkich naszych Bliskich Zmarłych polećmy wspólnie Bożemu miłosierdziu…

Ks. Piotr Waszak

Archiwum ogłoszeń

Uaktualniono: 4 IV 2020