Pielgrzyka do Niepokalanowa i do Warszawy dzieci i dorosłych

w dniach 17 - 18 VI 2019 i 1 - 3 VII 2019